TỔNG KHO PHÂN PHỐI NỘI THẤT 190 CHÍNH HÃNG
0

Bàn Hộc, Bàn Làm Việc

Lọc

99+ Bàn Hộc, Bàn Làm Việc của Nội Thất 190 tốt nhất hiện nay 

Có các kiểu dáng Bàn Hộc chữ L, Bàn Hộc chữ I, chất liệu khung thép mặt gỗ, Bàn có hộc liền ngăn kéo mặt trước của ngăn kéo bằng thép tấm dập định hình kết hợp khóa dàn bảo mật. Hộc bàn như một két sắt rất an toàn để lưu trữ hồ sơ và đồ vật có giá trị quan trọng. 

Nội Thất 190
3,330,000₫
Bàn Làm Việc 3 Ngăn Kéo 1m4 1907B14H6 Bàn Làm Việc 3 Ngăn Kéo 1m4 1907B14H6
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,790,000₫
Bàn Làm Việc 3 Ngăn Kéo 1m6 1907B16H6 Bàn Làm Việc 3 Ngăn Kéo 1m6 1907B16H6
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,920,000₫
Bàn Làm Việc 3 Hộc Liền 1m4 1908B14H6 Bàn Làm Việc 3 Hộc Liền 1m4 1908B14H6
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,270,000₫
Bàn Làm Việc 3 Hộc Liền 1m6 1908B16H6 Bàn Làm Việc 3 Hộc Liền 1m6 1908B16H6
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,400,000₫
Bàn Sắt 1m2 Có Hộc BSS12H
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,480,000₫
Bàn Sắt 1m4 Có Hộc BSS14HK1
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,640,000₫
Bàn Sắt 1m2 BSS12H1
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,200,000₫
Bàn Sắt 1m4 BSS14H1
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,380,000₫
Bàn Sắt 1m4 BSS14H Bàn Sắt 1m4 BSS14H
Xem nhanh
Nội Thất 190
6,900,000₫
Bàn Sắt 1m2 BSS12H3 Bàn Sắt 1m2 BSS12H3
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,810,000₫
Bàn Sắt 1m4 BSS14HK3 Bàn Sắt 1m4 BSS14HK3
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,990,000₫
Bàn Sắt 1m4 BSS14H3 Bàn Sắt 1m4 BSS14H3
Xem nhanh
Nội Thất 190
5,600,000₫
Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 ngăn kéo 1906B16H5 Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 ngăn kéo 1906B16H5
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,230,000₫
Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 Ngăn kéo 1906B14H5 Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 Ngăn kéo 1906B14H5
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,090,000₫
Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 Ngăn Kéo Chân Cong 1903B16H5 Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 Ngăn Kéo Chân Cong 1903B16H5
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,130,000₫
Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 ngăn kéo Chân Cong 1903B14H5 Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 ngăn kéo Chân Cong 1903B14H5
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,000,000₫
Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 ngăn kéo 1902B16H5 Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 ngăn kéo 1902B16H5
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,540,000₫
Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 ngăn kéo 1902B14H5 Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 ngăn kéo 1902B14H5
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,410,000₫
Bàn Làm Việc 1m8 Hộc Liền 1 Cánh Mở Chân Trụ Tròn BCT18-HS2 Bàn Làm Việc 1m8 Hộc Liền 1 Cánh Mở Chân Trụ Tròn BCT18-HS2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,740,000₫
Bàn Làm Việc 1m6 1 Cánh Mở chân Trụ Tròn BCT16-HS2 Bàn Làm Việc 1m6 1 Cánh Mở chân Trụ Tròn BCT16-HS2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,620,000₫
Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 1 Ngăn kéo chân Trụ Tròn BCT14-HS2 Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 1 Ngăn kéo chân Trụ Tròn BCT14-HS2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,500,000₫
Bàn Làm Việc 1m8 3 Ngăn Kéo Chân Trụ Tròn BCT18-HS3 Bàn Làm Việc 1m8 3 Ngăn Kéo Chân Trụ Tròn BCT18-HS3
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,370,000₫
Bàn Làm Việc 1m6 Hộc Liền 3 Ngăn Kéo chân Trụ Tròn BCT16-HS3 Bàn Làm Việc 1m6 Hộc Liền 3 Ngăn Kéo chân Trụ Tròn BCT16-HS3
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,250,000₫
Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 Ngăn kéo chân Trụ Tròn BCT14-HS3 Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 Ngăn kéo chân Trụ Tròn BCT14-HS3
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,130,000₫
Bàn Làm Việc 1m8 Hộc Liền 3 Ngăn Kéo Chân Trụ Tròn BCT18-HS1 Bàn Làm Việc 1m8 Hộc Liền 3 Ngăn Kéo Chân Trụ Tròn BCT18-HS1
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,040,000₫
Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 Ngăn kéo chân Trụ Tròn BCT16-HS1 Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 Ngăn kéo chân Trụ Tròn BCT16-HS1
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,920,000₫
Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 Ngăn kéo chân trụ Tròn BCT14-HS1 Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 Ngăn kéo chân trụ Tròn BCT14-HS1
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,800,000₫
Bàn Làm Việc 2 Hộc Liền 1m4 BS14H3-LV Bàn Làm Việc 2 Hộc Liền 1m4 BS14H3-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
6,030,000₫
Bàn Làm Việc 2 Hộc Liền 1m4 BS14H3-LG Bàn Làm Việc 2 Hộc Liền 1m4 BS14H3-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
5,780,000₫
Bàn Làm Việc 2 Hộc Liền 1m4 Melamine BS14H3-M Bàn Làm Việc 2 Hộc Liền 1m4 Melamine BS14H3-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
5,280,000₫
Bàn Làm Việc 2 Hộc Liền 1m4 Laminate BS14H-LV Bàn Làm Việc 2 Hộc Liền 1m4 Laminate BS14H-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
7,330,000₫
Bàn Làm Việc BS14H-LG Bàn Làm Việc BS14H-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
7,080,000₫
Bàn Làm Việc BS14H-M Bàn Làm Việc BS14H-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
6,580,000₫
Bàn Làm Việc BS14H1-LG Bàn Làm Việc BS14H1-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,560,000₫
Bàn Làm Việc BS14H1-LV Bàn Làm Việc BS14H1-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,810,000₫
Bàn Làm Việc BS14H1-M Bàn Làm Việc BS14H1-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,060,000₫
Bàn Làm Việc BS12H1-LV Bàn Làm Việc BS12H1-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,450,000₫
Bàn Làm Việc BS12H1-LG Bàn Làm Việc BS12H1-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,300,000₫
Bàn Làm Việc BS12H1-M Bàn Làm Việc BS12H1-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,800,000₫
Bàn Làm Việc BS14HK3-LV Bàn Làm Việc BS14HK3-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,420,000₫
Bàn Làm Việc BS14HK3-LG Bàn Làm Việc BS14HK3-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,120,000₫
Bàn Làm Việc BS14HK3-M Bàn Làm Việc BS14HK3-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,670,000₫
Bàn Làm Việc BS12H3-LV Bàn Làm Việc BS12H3-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,060,000₫
Bàn Làm Việc BS12H3-LG Bàn Làm Việc BS12H3-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,910,000₫
Bàn Làm Việc BS12H3-M Bàn Làm Việc BS12H3-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,410,000₫
Bàn Làm Việc BS14HK1-LV Bàn Làm Việc BS14HK1-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
5,070,000₫
Bàn Làm Việc BS14HK1-LG Bàn Làm Việc BS14HK1-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,820,000₫
Bàn Làm Việc BS14HK1-M Bàn Làm Việc BS14HK1-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,320,000₫
Bàn Làm Việc BS12H-LV Bàn Làm Việc BS12H-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,730,000₫
Bàn Làm Việc BS12H-LG Bàn Làm Việc BS12H-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,580,000₫
Bàn Làm Việc BS12H-M Bàn Làm Việc BS12H-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,080,000₫
Bàn Làm Việc BZT14H5-CO Bàn Làm Việc BZT14H5-CO
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,100,000₫
Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 Ngăn kéo chân Ôvan BCO16H5 Bàn Làm Việc 1m6 Hộc liền 3 Ngăn kéo chân Ôvan BCO16H5
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,100,000₫
Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 ngăn kéo Chân Ôvan BCO14H5 Bàn Làm Việc 1m4 Hộc liền 3 ngăn kéo Chân Ôvan BCO14H5
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,980,000₫
Bàn Làm Việc BG07M Bàn Làm Việc BG07M
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,160,000₫
Bàn Làm Việc BG06M Bàn Làm Việc BG06M
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,030,000₫
Bàn Làm Việc BG04M Bàn Làm Việc BG04M
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,750,000₫
Bàn Làm Việc BG05M Bàn Làm Việc BG05M
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,550,000₫
Bàn Vi Tính 1m4 BG03-6AM Bàn Vi Tính 1m4 BG03-6AM
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,840,000₫
 

 

Bàn Hộc Chữ L BLT(P)14H5-CO 

Bàn Hộc Chữ L có hộc liền 3 ngăn kéo sử dụng khóa dàn. Khung thép Oval (30x70) và thanh giằng thép hộp [20x40]. Mặt gỗ Melamine cao cấp. Mặt trước của hộc tủ bằng thép dập định hình sơn tĩnh điện. Bàn có các kích thước: 1m4, 1m6 

Bàn Hộc Chữ L BLT14CT-HS1 

Bàn Hộc Chữ L mặt gỗ Melamine cao cấp. Bàn có hộc liền 3 ngăn kéo bằng thép dập bo cạnh tròn sử dụng khóa dàn và ray bi chịu tải nặng. Chân trụ tròn chắc chắn. Bàn có các kích thước 1m4, 1m6, 1m8 

Bàn Hộc liền chữ I BS12H-M 

Bàn hộc liền. Mặt bàn Melamine hoặc Laminate, Chân + yếm + hộc 3 ngăn kéo bằng thép sơn tĩnh điện. Đế chân tăng chỉnh độ cao. Mặt trước của hộc thép dập bo cạnh tròn. Bàn có các kích thước: 1m2, 1m4 

 Bàn 2 Hộc liền BS14H-M 

Bàn 2 hộc liền. Mặt bàn Melamine hoặc Laminat, Chân + yếm + 2 hộc sắt mỗi hộc có 3 ngăn kéo sử dụng khóa dàn. Đế chân tăng chỉnh độ cao 

Bàn Hộc liền 3 ngăn kéo 1902B14H5 

Bàn chuyên viên hộc liền 3 ngăn kéo sử dụng khóa dàn, mặt trước của hộc bằng thép dập định hình sơn tĩnh điện. Khung chân thép dập kết hợp giằng thép sơn màu trắng kem. Kiểu dáng hiện đại 

Bàn Hộc liền 3 ngăn kéo 1903B16H5 

Bàn chuyên viên mặt gỗ Melamine có hộc liền 3 ngăn kéo sử dụng khóa dàn, mặt trước của hộc bằng thép dập định hình sơn tĩnh điện. Khung chân thép [50x16] kết hợp giằng [25x50]. Kiểu dáng hiện đại 

Bàn Hộc liền 3 ngăn kéo 1906B14H5 

Bàn chuyên viên mặt gỗ Melamine có hộc liền 3 ngăn kéo sử dụng khóa dàn, mặt trước của hộc bằng thép dập định hình sơn tĩnh điện. Khung chân thép tam giác [60x60x82]. Kiểu dáng hiện đại

Sản phẩm đã xem