TỔNG KHO PHÂN PHỐI NỘI THẤT 190 CHÍNH HÃNG
0

Bàn Làm Việc Hiện Đại, Bàn Làm Việc Nhân Viên

Lọc

99+ Bàn Làm Việc Hiện Đại, Bàn Làm Việc Nhân Viên chắc chắn nhất 

Chất liệu khung thép dày 1,4mm sơn tĩnh điện dày 60-70 Micron kết hợp mặt gỗ Melamine chống trầy xước, Bàn Làm Việc Hiện Đại, Bàn Làm Việc Nhân Viên của Nội Thất 190 được đánh giá có chất lượng tốt nhất thị trường 

Nội Thất 190
2,070,000₫
Nội Thất 190
2,150,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 1911B12-6H Cụm Bàn Làm Việc 1911B12-6H
Xem nhanh
Nội Thất 190
13,500,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 1912B12-2T Cụm Bàn Làm Việc 1912B12-2T
Xem nhanh
Nội Thất 190
8,400,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1912B12-4H Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1912B12-4H
Xem nhanh
Nội Thất 190
10,500,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1912B12-6H Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1912B12-6H
Xem nhanh
Nội Thất 190
14,800,000₫
Nội Thất 190
2,620,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1910B24-2H Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1910B24-2H
Xem nhanh
Nội Thất 190
6,940,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1910BLC3-2H Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1910BLC3-2H
Xem nhanh
Nội Thất 190
19,160,000₫
Nội Thất 190
2,700,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Người 1911B12-2H Cụm Bàn Làm Việc 2 Người 1911B12-2H
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,860,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1911B12-4H Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1911B12-4H
Xem nhanh
Nội Thất 190
9,500,000₫
Bàn Làm Việc, Bàn Văn Phòng 1m2 1907B12 Bàn Làm Việc, Bàn Văn Phòng 1m2 1907B12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,520,000₫
Bàn Làm Việc, Bàn Văn Phòng 1m4 1907B14 Bàn Làm Việc, Bàn Văn Phòng 1m4 1907B14
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,720,000₫
Bàn Làm Việc, Bàn Văn Phòng 1m6 1907B16 Bàn Làm Việc, Bàn Văn Phòng 1m6 1907B16
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,850,000₫
Bàn Làm Việc 1m4 1908B14 Bàn Làm Việc 1m4 1908B14
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,080,000₫
Bàn Làm Việc 1m2 1908B12 Bàn Làm Việc 1m2 1908B12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,880,000₫
Bàn Làm Việc 1m6 1908B16 Bàn Làm Việc 1m6 1908B16
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,210,000₫
Bàn Sắt 1m2 BSS12
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,200,000₫
Bàn Sắt 1m4 BSS14
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,380,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m4 BG02B Bàn Làm Việc Đơn 1m4 BG02B
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,500,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m2 BCH-12 Bàn Làm Việc Đơn 1m2 BCH-12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,250,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m4 BCH-14 Bàn Làm Việc Đơn 1m4 BCH-14
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,450,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m6 BCH-16 Bàn Làm Việc Đơn 1m6 BCH-16
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,570,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m2 Chân Oval BCO12 Bàn Làm Việc Đơn 1m2 Chân Oval BCO12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,480,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m4 Chân Oval BCO14 Bàn Làm Việc Đơn 1m4 Chân Oval BCO14
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,680,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m6 Chân Oval BCO16 Bàn Làm Việc Đơn 1m6 Chân Oval BCO16
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,800,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m8 Chân Oval BCO18B Bàn Làm Việc Đơn 1m8 Chân Oval BCO18B
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,920,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m2 BS12-M Bàn Làm Việc Đơn 1m2 BS12-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,800,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m2 Màu Ghi BS12-LG Bàn Làm Việc Đơn 1m2 Màu Ghi BS12-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,300,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1m2 BS12-LV Bàn Làm Việc Đơn 1m2 BS12-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,450,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BS14-M Bàn Làm Việc Đơn BS14-M
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,060,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BS14-LG Bàn Làm Việc Đơn BS14-LG
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,560,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BS14-LV Bàn Làm Việc Đơn BS14-LV
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,810,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BCT12 Bàn Làm Việc Đơn BCT12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,000,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BCT14 Bàn Làm Việc Đơn BCT14
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,160,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BCT16 Bàn Làm Việc Đơn BCT16
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,260,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BCT18 Bàn Làm Việc Đơn BCT18
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,490,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BCA12 Bàn Làm Việc Đơn BCA12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,640,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BCA14 Bàn Làm Việc Đơn BCA14
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,840,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1902B12 Bàn Làm Việc Đơn 1902B12
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,230,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1902B14 Bàn Làm Việc Đơn 1902B14
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,430,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1902B16 Bàn Làm Việc Đơn 1902B16
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,560,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1903B12 Bàn Làm Việc Đơn 1903B12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,480,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1903B14 Bàn Làm Việc Đơn 1903B14
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,680,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1903B16 Bàn Làm Việc Đơn 1903B16
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,810,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1905B12 Bàn Làm Việc Đơn 1905B12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,430,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1905B14 Bàn Làm Việc Đơn 1905B14
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,630,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1906B12 Bàn Làm Việc Đơn 1906B12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,610,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1906B14 Bàn Làm Việc Đơn 1906B14
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,810,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1906B16 Bàn Làm Việc Đơn 1906B16
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,940,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1906A.B12 Bàn Làm Việc Đơn 1906A.B12
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,870,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1906A.B14 Bàn Làm Việc Đơn 1906A.B14
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,070,000₫
Bàn Làm Việc Đơn 1906A.B16 Bàn Làm Việc Đơn 1906A.B16
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,200,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BZT14-CO Bàn Làm Việc Đơn BZT14-CO
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,800,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BG01M Bàn Làm Việc Đơn BG01M
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,050,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BG02-6M Bàn Làm Việc Đơn BG02-6M
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,250,000₫
Bàn Làm Việc Đơn BG01B Bàn Làm Việc Đơn BG01B
Xem nhanh
Nội Thất 190
1,300,000₫
 

 

Bàn Làm Việc Hiện Đại BCA12 

Bàn làm việc chân sắt sơn tĩnh điện. Ống chân được uốn cong chữ A cách điệu. Mặt gỗ Melamine cao cấp, cơ cấu liên kết chắc chắn. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại. Bàn có các kích thước: 1m2, 1m4 

Bàn Làm Việc Hiện Đại 1902B12 

Bàn chân sắt sử dụng thép tấm dập định hình. Kết hợp thang giằng thép hộp [25x50]. Mặt gỗ Melamine cao cấp, cơ cấu liên kết chắc chắn. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại. Bàn có kích thước 1m2, 1m4, 1m6 

Bàn Làm Việc Hiện Đại 1903B12 

Bàn chân sắt sử dụng thép hộp [50x16] uống cong. Kết hợp thang giằng thép hộp [25x50]. Mặt gỗ Melamine cao cấp, cơ cấu liên kết chắc chắn. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại 

Bàn Làm Việc Nhân Viên BS12-M 

Bàn làm việc chân thép Mặt Gỗ Melamine hoặc Laminate, Chân và yếm bằng thép dập định hình sơn tĩnh điện 

Bàn Làm Việc Nhân Viên 1905B12 

Bàn làm việc chân sắt sơn tĩnh điện. Ống chân và thang giằng bằng thép hộp [50x50] liên kết bằng khớp nối chắc chắn. Mặt gỗ, bàn có các kích thước 1m2, 1m4 trở lên 

Sản phẩm đã xem