TỔNG KHO PHÂN PHỐI NỘI THẤT 190 CHÍNH HÃNG
0

Cụm Bàn Làm Việc, Bàn Làm Việc Hiện Đại

Lọc

98+ Cụm Bàn Làm Việc, Bàn Làm Việc Hiện Đại khung thép và vách ngăn trên mặt bàn 

Cụm Bàn Làm Việc sử dụng cho 2 người, 3 người, 4 người, đến 10 người trở lên. Chất liệu khung thép dày 1,4mm sơn tĩnh điện dày 60-70 Micron kết hợp mặt gỗ Melamine chống trầy xước có vách ngăn trên mặt bàn sang trọng và hiện đài, Cụm Bàn Làm Việc, Bàn Làm Việc Hiện Đại của Nội Thất 190 được đánh giá có chất lượng tốt nhất thị trường 

Nội Thất 190
4,100,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1911B12-6H Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1911B12-6H
Xem nhanh
Nội Thất 190
13,200,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 1912B12-2T Cụm Bàn Làm Việc 1912B12-2T
Xem nhanh
Nội Thất 190
8,400,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1912B12-4H Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1912B12-4H
Xem nhanh
Nội Thất 190
10,500,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1912B12-6H Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1912B12-6H
Xem nhanh
Nội Thất 190
14,800,000₫
Nội Thất 190
2,620,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1910B24-2H Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1910B24-2H
Xem nhanh
Nội Thất 190
6,940,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1910BLC3-2H Cụm Bàn Làm Việc 6 Người 1910BLC3-2H
Xem nhanh
Nội Thất 190
19,160,000₫
Nội Thất 190
2,300,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Người 1911B12-2H Cụm Bàn Làm Việc 2 Người 1911B12-2H
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,660,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1911B12-4H Cụm Bàn Làm Việc 4 Người 1911B12-4H
Xem nhanh
Nội Thất 190
9,300,000₫
Nội Thất 190
9,940,000₫
Nội Thất 190
9,040,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1907B12-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1907B12-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,400,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1907B14-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1907B14-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,800,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1907B12-4 Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1907B12-4
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,560,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 3 Chỗ 1907BLC3 Cụm Bàn Làm Việc 3 Chỗ 1907BLC3
Xem nhanh
Nội Thất 190
8,100,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m8 1907BL14-4 Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m8 1907BL14-4
Xem nhanh
Nội Thất 190
8,420,000₫
Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1908B14-2 Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1908B14-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,760,000₫
Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m6 1908B16-2 Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m6 1908B16-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,920,000₫
Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 Kèm Tủ 1908B12-2H Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 Kèm Tủ 1908B12-2H
Xem nhanh
Nội Thất 190
5,200,000₫
Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 Kèm Tủ 1908B12-4H Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 Kèm Tủ 1908B12-4H
Xem nhanh
Nội Thất 190
7,000,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 3 Chỗ 1908BLC3 Cụm Bàn Làm Việc 3 Chỗ 1908BLC3
Xem nhanh
Nội Thất 190
8,600,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 BCO12-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 BCO12-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,420,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 BCO14-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 BCO14-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,870,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 2m4  BCO12-2A Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 2m4  BCO12-2A
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,560,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 2m8 BCO14-2A Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 2m8 BCO14-2A
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,960,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 3m2 BCO16-2A Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 3m2 BCO16-2A
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,200,000₫
Nội Thất 190
3,940,000₫
Nội Thất 190
4,700,000₫
Nội Thất 190
5,380,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 BZCO14-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 BZCO14-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,960,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 chỗ 2m8 BZCO14-2A Cụm Bàn Làm Việc 2 chỗ 2m8 BZCO14-2A
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,710,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 chỗ 2m8 BLCO14-4 Cụm Bàn Làm Việc 4 chỗ 2m8 BLCO14-4
Xem nhanh
Nội Thất 190
7,140,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 3m2 BLCO16-4 Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 3m2 BLCO16-4
Xem nhanh
Nội Thất 190
7,620,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 BCA12-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 BCA12-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,040,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 BCA 14-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 BCA 14-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,440,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1902B12-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1902B12-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,880,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1902B14-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1902B14-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,280,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m8 1902BL14-4 Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m8 1902BL14-4
Xem nhanh
Nội Thất 190
9,080,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1903B12-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1903B12-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,800,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1903B14-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1903B14-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,200,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1903B12-4 Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1903B12-4
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,680,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1904B14-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1904B14-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,900,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1904B12-2H Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1904B12-2H
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,800,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1904B12-4H Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1904B12-4H
Xem nhanh
Nội Thất 190
7,210,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 3 Chỗ 1904BLC3 Cụm Bàn Làm Việc 3 Chỗ 1904BLC3
Xem nhanh
Nội Thất 190
10,100,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1905B12-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1905B12-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,410,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1905B12-4 Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1905B12-4
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,900,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1906B12-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m2 1906B12-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
2,730,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1906B14-2 Cụm Bàn Làm Việc 2 Chỗ 1m4 1906B14-2
Xem nhanh
Nội Thất 190
3,130,000₫
Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1906B12-4 Cụm Bàn Làm Việc 4 Chỗ 2m4 1906B12-4
Xem nhanh
Nội Thất 190
4,850,000₫
 

 

Cụm Bàn Làm Việc BCA12-2 

Bàn làm việc 2 người ngồi, chân sắt sơn tĩnh điện. Ống chân được uốn cong chữ A cách điệu. Mặt gỗ Melamine cao cấp, cơ cấu liên kết chắc chắn. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại 

 Cụm Bàn Làm Việc 1904BLC3 

Bàn làm việc 3 người ngồi, chân sắt bằng thép tấm uốn dập định hình, thanh giằng liên kết [25x50] bởi khớp nhôm đúc. Mặt bàn gỗ Melamine cao cấp dày 25mm Bàn có chân trụ giữa rất chắc chắn. (Giá chưa bao gồm Vách ngăn) 

Cụm Bàn Làm Việc 1904B12-4H 

Bàn làm việc 4 người ngồi, chân sắt bằng thép tấm uốn dập định hình, thanh giằng liên kết [25x50] bởi khớp nhôm đúc. Mặt bàn gỗ Melamine cao cấp dày 25mm Bàn có tủ phụ đôi, mỗi bên có 2 ngăn kéo. Ở giữa có 1 khoang trống. (Giá chưa bao gồm Vách ngăn) 

Cụm Bàn Làm Việc 1903B12-4 

Bàn làm việc 4 người ngồi, ghép cụm cho 6 người, 8 người, 10 người ngồi trở lên, chân sắt sử dụng thép hộp [50x16] uống cong. Kết hợp thang giằng thép hộp [25x50]. Mặt gỗ Melamine cao cấp, cơ cấu liên kết chắc chắn với hộp trụ thép kỹ thuật ở giữa chân bàn. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại (Giá chưa bao gồm Vách)

Sản phẩm đã xem